ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ : โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320

โทรศัพท์ : 043-309539
อีเมล : pwskk.school@gmail.com