เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม (ป.ว.ส.)


คำร้อง-ทำนอง : อ.ทรงฤทธิ์ หาญวงษา

ประชารัฐวิทยา แหล่งศึกษาของเยาวชนไทย

เด่นดีด้วยเกียรติ ระเบียบและวินัย

พวกเราพร้อมใจ รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี

มาเถิดพวกเราอย่าได้รอรี

เร็วซี พวกเรา จงร่วมใจกันเข้าบำเพ็ญความดี

แด่ประชารัฐวิทยา โรงเรียนของเรา ไชโย ไชโย


** น้ำเงินขาว สองสีคือดวงใจ

สบัดโบกพริ้ว ปลิวลอยแลวิไล

พวกเราพร้อมใจ รักษาไว้ซึ่งธงของเรา

ให้รุ่งให้เรืองกระเดื่องลือไกล

ธวัชชัย น้ำเงินขาว เด่น เสมือนดวงดาว

ให้ประชารัฐวิทยาเสริมยืนยาว โรงเรียนของเรา ไชโย ไชโย (ซ้ำ) **