กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 มีนาคม 2562 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม